Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Konsten att förstora chefens hjärna

TaltresningFörväntansfullt anländer tiotalet kursdeltagare till Fårö Kursgård en varm lördag i juli. Samtliga förutom en deltagare som idag är plutonsignalist, tjänstgör i någon av hemvärnets kompani- eller bataljonsstaber. Under den följande veckan kommer vi lära oss mer om stabsarbete, men också utöka vår teoretiska grund om taktik/strid och ledningsprocesser. Till vår hjälp har vi kurschef Hans Lindgren och instruktör Joakim Carlsson.

Till skillnad från grundutbildningarna för signalist eller stabsassistent, så syftar denna kurs till att fördjupa förståelsen och bygga kontext, snarare än att lära ut specifika färdigheter, med målet att få stabsarbetet att fungera effektivare. Detta anknyter utbildningen till i delen om uppdragstaktik, den svenska ledningsdoktrinen som bygger på decentralisering, initiativförmåga och flexibilitet, men framförallt förståelse för högre chefs avsikt. Med dessa element och insikter kan även stabsmedlemmen agera i uppdragstaktikens anda, och exempelvis bidra till korrekt prioritering av signalering och snabbare beslutsfattande i staben.

Instruktörsduon återkommer till vikten av att kunna värdera konsekvensen på de grundläggande förmågorna: eld, rörlighet, skydd, ledning, uthållighet och underrättelse/info. Som specialist gäller det att inte fastna i sitt eget ”stuprör” – chefen behöver inte höra detaljer om trasiga batterier eller skadade antenner, men behöver veta om begränsningar i samband reducerar möjligheten till ledning. ”Er uppgift är att förstora chefens hjärna”, berättade Hans att någon hade uttryckt det som.

Ledningsplats Hemvärn har en stolt tradition av att vinna 2000-metersloppet som erbjuder en frivillig validering av soldatens förmåga att avverka denna sträcka på under 11:35 minuter. Detta skedde så även i år, efter en stark insats av kursdeltagaren Åke Axelsson. Utöver en givande och väl genomförd kurs så har kursdeltagarna, i vissa fall med medföljande familjer, njutit av den vackert belägna Fårö Kursgård.

Jag vill ge tillbaka av allt jag lärt mig genom åren

hollviken19 4På Falsterbo Kursgård i Höllviken besöker jag en instruktörskurs, IK T Samband. Eleverna har fullt upp med att förbereda sig inför morgondagen då de ska leda GU Sign1 (Grundkurs Signalist 1) under en trafikövning med Ra 180.

Det är nästan knäpptyst i salen och man kan märka koncentrationen. Kurschefen Cai Wendel pratar tyst med mig, nästan viskar.
-  Eleverna är indelade i tre grupper inför övningen imorgon eftermiddag. Då kommer de att ha 6 elever att instruera och hjälpa.  Det märks att de är lite spända inför hur det ska gå, säger Cai Wendel.

Jag har stämt träff med Anna Holmgren som går kursen. De har precis avslutat övnignen och Anna ser nöjd men lite trött ut.
- Det var rätt intensivt, men väldigt roligt. Jag tycker faktiskt att det gick över förväntningarna.  Nu får vi se vad vår kurschef Cai och instruktör Lars-Erik Hallinder säger.

Jag frågar Anna om varför hon går instruktörskursen, och hur det kom sig att hon hamnade här?
- Jag tyckte helt enkelt att det var dags att engagera sig i något där jag också kunde göra en samhällsinsats. Så jag har varit med i hemvärnet ett tag, jag är lotta från början. Och vi har en sådan bra sammanhållning i bataljonen att man helt enkelt vill göra mer. Efter det att jag gått GU-F:en och lite andra utbildningar så ville jag ge något tillbaka, och då passade det bra att bli instruktör, säger Anna.
Hon hoppas få hjälpa till i bataljonen och utveckla sina kunskaper ännu mer.
- Det ska bli så spännande och se om jag blir godkänd.  Att få lov att ge tillbaka för allt det jag lärt mig inom de frivilliga försvarsorganisationerna, det ser jag fram emot, säger Anna Holmgren som är med i FRO Örebro län.

Text och bild: Daisy Balkin Rung

Inbjudan till övning för sambandspersonal i totalförsvarets civila delar

civil18LFRO har under flera år utbildat sambandsoperatörer och sambandsledare för samhällets krisberedskap och totalförsvarets civila delar. Vi erbjuder nu en repetitionsövning för dig som har gått dessa kurser eller har motsvarade kunskaper. Övningen genomförs på Svenska Kraftnäts Kursgård Åsbro utanför Hallsberg, fredag-söndag den 18 - 20 oktober.

Programmet innehåller repetition av olika system och metoder som används inom krisberedskapen, signalering på kortvåg, VHF och Rakel samt lägestjänst på analoga kartor. Vidare ingår utbildning på informationssystem som WIS och RIB/Lupp. Repetitionsövningen avslutas med en systemövning där alla funktion prövas tillsammans.  

Läs mer och ansök i Utbildningskatalogen senast 6 september.

Diplom till FRO på årsdagen av skogsbränderna 2018

korboleUnder sommaren 2018 inträffade de största skogsbränderna som Sverige sett i modern tid. För att stoppa elden krävdes stor samordning mellan myndigheter, frivilliga och kommuner. Årsdagen av räddningsinsatsens avslutande, den 9:e augusti, uppmärksammandes av länsstyrelsen Gävleborgs län och Ljusdals kommun med en ceremoni på Kårböleskans strax söder om byn Kårböle. FRO representerades av Tomas Åberg, Christopher Andreasson och Kent Jönsson.

Ett par hundra representanter från berörda räddningstjänster, kommuner, frivilligorganisationer, Försvarsmakten, ortsbor, skogsägare med flera deltog i ceremonin där det hölls flera tal. Landshövding Per Bill delade ut diplom till alla organisationer som deltagit på ett eller annat sätt till räddningsinsatsen. Efter avtackningen avtäcktes ett minnesmärke, en rest sten med en hyllande inskription kopplad till räddningsinsatserna.

Nyutbildad sambandspersonal för totalförsvarets civila delar

civil1907FRO utbildar sambandsoperatörer och sambandsledare. Kurserna är anpassade för de civila delarna av det nya totalförsvaret och genomförs på uppdrag av MSB. Eleverna skall efter kurserna kunna placeras i krisledningen hos länsstyrelser, regioner eller kommuner som civila förstärkningsresurser.

Kurserna avslutades med en tillämpad sambandsövning. Sambandsenheten för Vellinge kommun satte upp en ledningsplats på Räddningsstationen i Östra Grevie. Under ledning av sambandsledaren har utrymme för stab och samband upprättats i brandmännens fika- och lektionssal. Antenner har riggats på platser som inte ska hindra. Räddningstjänsten i Vellinge har välkomnat oss som en del i vårt samhällsuppdrag och räddningsstationen är ett exempel på en tillfällig ledningsplats. På andra platser och med andra förutsättningar har andra grupper agerat som länsstyrelsen i Skåne samt kommunerna Malmö och Staffanstorp.

Kurserna har pågått i två veckor med omväxlande praktik och teori. Sambandsoperatörerna har gnuggats i signalering på kortvåg, VHF och Rakel, samt övat lägestjänst på analoga kartor. Nytt för sambandsledarna är mer praktik i WIS som är ett informationssystem för samverkan mellan länsstyrelser och deras kommuner samt andra aktörer. Även RIB/Lupp, som är ett informationssystem som används främst inom räddningstjänsten, har praktiserats. Under en stabsdag informerades om bland annat stabsmetodik, informationssäkerhet och vad det kan innebär att vara en tjänsteman. Rakelutbildningen för sambandsledarna behandlade främst sambandsplanering för att ge en djupare kunskap om Rakel-systemet för ett optimalt utnyttjande vid stora händelser.

Sommarens signalungdomskurser avslutade

ungdomutNu har det gått en dryg vecka sedan Signalungdoms sommarkurser slutfördes. För en del av ungdomarna bar det emot att åka hem och lämna sina, i många fall nyvunna, vänner. Många ville ha längre kurser.

Planeringen för nästa års kurser är igång och det finns, som vanligt, mer intressant kursinnehåll än tillgänglig tid. Att snickra ihop det blir en utmaning, om än en angenäm sådan. Flera av ungdomarna har meddelat att de gärna kommer nästa år, så det ser lovande ut på elevfronten.

Bilden visar några av ungdomarna på väg hem, några som följer de andra till vakten.

Nöjda elever på kurs för samhällets krisberedskap

Under några intensiva veckor i juli pågår civila kurser på Falsterbo Kursgård i Höllviken. Trots att solen gassar varmt och semestern står för dörren väljer många FRO:are att använda sin ledighet till att förkovra sig för att bli sambandsoperatör eller sambandsledare i samhällets krisberedskap eller för att lära sig mer om hot och säkerhet när det gäller IT. Att besöka Falsterbo Kursgård är lika underbart varje gång. Både som vanlig gäst, som skribent, instruktör eller som elev. Det är något i den skånska havsluften som gör att man mer än gärna vill återvända.

civillbild192LPå gräsmattan håller de blivande sambandsoperatörerna på att resa antenner.  Det är trångt om plats.

- Syftet med detta är att öva på att resa högantenn i en besvärlig eller som här trång miljö. Så ser det i allmänhet ut när vi kommer ut och det är allvar, säger kurschefen, Kenneth Wassberg.

Eleverna är indelade i två grupper om fem. I mina ögon ser det jättebra ut och eleverna jobbar metodiskt tillsammans.- Jag är verkligen imponerad, säger Kenneth Wassberg.
- De är redan en sammansvetsad grupp där alla vet sin plats. Och de jobbar mycket bra ihop.En av kurserna är IT hot och säkerhet.

IT-säkerhet
Att lyssna på kurschefen Fredrik Andersson på kursen IT-säkerhet är så intressant. För en, läs undertecknad, som ej är speciellt hemma på teknik och datorer är det oerhört spännande och lärorikt att sitta med någon timme. Man pratar om ID-kapningar och hur vanligt det är. Vad man kan göra för att skydda sig. 

När det gäller att spara dokument i ”Molntjänster” gäller det att vara noga med leverantören och att man noggrant läser användarvillkoren.
- Man vill inte att ens dokument kommer i orätta händer, säger Fredrik Andersson.Därför är det viktigt att man håller sig till kända seriösa företag. Björn Jansson, som är instruktör fäller in att man måste kolla vem som äger filerna.

Text: Daisy Balkin Rung
Bild: Daisy Balkin Rung, Kent Ahlqvist

Läs mer...

Utbildning för sambandschefer i hemvärnet på Fårö

HurvardetnuNu har FRO:s kurser för chefer i hemvärnet startat på Fårö Kursgård. Ledningssystembefäl och gruppchefer utbildas för att kunna göra ett bra arbete på sina befattningar i staber på olika nivåer.

Kursen för Stabs- och sambandsgruppchef är lite längre och började därför lite tidigare. Unders första delen av kursen har vi fått hjälp av Lottakåren, genom Elisabeth Persson, som har kört hårt med eleverna med karta, stabsarbete och stabsspel. Eleverna tycker att det har varit bra repetition och de har dessutom lärt sig många nya bra saker. Under kvällen startar vi med enklare övningar som eleverna planerar och genomför med de övriga eleverna.

Senare i veckan kommer det att övas på terrängorientering samt rekognosering av stabsplats med allt som där hör till. Under kursen andra vecka övas i sambandsrekognosering i bataljons ram.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök